کاشت میوه در گلدان

کاشت میوه در گلدان به افرادی که در آپارتمان زندگی می‌کنند، کمک می‌کند تا بتوانند باغچه‌ای کوچک از چند درخت میوه خود را داشته باشند. با استفاده از روش کاشت میوه ها درگلدان می توانید درختان میوه آپارتمانی را بدون نیاز به خرید درخت میوه گلدانی پرورش داده و علاوه بر استفاده از میوه آن به زیبایی خانه خود نیز بیافزایید.

نکاتی که قبل از کاشت میوه در گلدان باید به آن توجه کرد

در پرورش درختان میوه آپارتمانی، انتخاب ظرف با سایز مناسب گیاه بسیار مهم است. برای کاشت میوه در گلدان توجه کنید که از بزرگ‌ترین گلدان موجود استفاده کنید. کاشت میوه در گلدان با ظرفیت کمتر از 57 لیتر اشتباه است. همچنین جنس گلدان نیز در درختان میوه آپارتمانی موثر بوده و باید مناسب گیاه و محیط زندگیتان باشد. بهترین گزینه، کاشت میوه در گلدان پلاستیکی سبک است. در صورت استفاده از گلدان سفالی، منافذ کلدان رسوب پیدا می‌کند و مشکل باکتریایی بوجود می‌آید.

بهترین زمان برای کاشت میوه در گلدان نیز فصل بهار است. هنگام کاشت نهال گلدانی باید توجه داشت که ریشه آن قارچ نداشته و ساقه آن مورب یا خمیده نباشد.